press@soundof-silence.org


contact@soundof-silence.org


Members


---------------
1. Misie en visie - #soundofsilence
Sound of Silence Groep (Vlaanderen & Wallonie) wil een drukkingsgroep zijn om
de eventsector vandaag & morgen te ondersteunen. Met deze drukkingsgroep willen
wij de huidige federaties zoals BESA, ACC, Febelux ... ondersteunen
De partners van Sound of Silence Groep zijn alle toeleveranciers van een event
zoals avbedrijven, tentenbedrijven, cateraars, artiesten, hostessen, eventbureaus,
freelancers weddingplanners, stroomverdelers, productiebedrijven, light designers,
operaters crewbedrijven... Met deze drukkingsgroep hebben wij het doel om voor
alle bedrijven van de sector duidelijk te communiceren wat er beleidsmatig gebeurt
en een maatschappelijk draagvlak voor onze sector te creeren. Dit trachten we te
realiseren door de bestaande federaties te versterken.